Ochrana osobních údajů

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy, jména a telefonního čísla

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji firmě Elektro Holeček, se sídlem na adrese Sladkovského 484, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČ: 67740618 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy pro účel zpracování:

– zasílání a kontaktování za účelem nabídky na učiněnou poptávku. Kontaktní e-mailová adresa a telefonní číslo budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu: Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy a telefonu k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu, textové zprávě s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2 384 03, KTIŠ Czech republic IČO: 26043319 DIČ: CZ26043319,  která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údajů webových formulářů správci.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo nepředá žádné nezúčastněné třetí straně.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese a telefonnímu číslu, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.